Stretnutie absloventov EF SVŠT 1976-1981
(špecializácia EP)
POPPY Piešťany, 8. február 2002
Kontakty na absolventov
Priezvisko Meno Rodné meno Email Mobil Zamestnanie Funkcia Adresa
Abaffy Miloslav   mazpp@zoznam.sk; abaffy.m@intespp.sk 903642822     058 01 Poprad, Okružná 65
Babičová Iveta Kopányová iveta@svspn.sk        
Baran Gabriel   baran.gabriel@zsr.sk       851 05 Bratislava, Holíčska 21
Bebjak Miroslav   bebjak@tritonba.sk 905620985 Triton Konateľ 831 02 Bratislava, Skalická cesta 17
Beleščák Miroslav   belescak.miroslav@slsp.sk 905475071 Slsp, a.s.   911 08 Trenčín, Mateja Bela 13/22
Benko Ivan   benko@slovakodata.sk; Ivan.Benko@allianz-services.sk 0903734397     851 01 Bratislava, Tematínska 10
Birnstein Viktor   viktor.birnstein@siemens.com   Siemens Business Services s.r.o.,  riaditeľ pre prevádzku a marketing 851 01 Bratislava, Einsteinova 11 
Čillíková Ľudmila Salayová cillikova_ludmila@tax.novitech.sk   Novitech, a.s.,  syst. inžinier    080 01 Prešov, Smreková 5
Čuka Ľudovít   dudašik 0908790671      
Čúzyová Oľga Megová cuzyova@post.sk   Gymnázium Pierra Coibertina   921 01 Piešťany, Valova 10
Dobišová Emilia Kruželová dobisova_emilia@ebo.seas.sk   EBO Jas.Bohunice Technológ 917 00 Trnava  Hlboká 10
Drkoš Miroslav   mdrkos@inmail.sk   SSE, a.s. Žilina   010 01 Žilina 1, Uhoľná 25
Drkošová Adriena Ruttkay-Nedecká drkosova@sse.sk   SSE, a.s. Žilina   010 01 Žilina 1, Uhoľná 25
Dudášik Ján   dudasij@kredit.sk 905320124 SPP, a.s. zást. riaditeľa 950 54 Nitra, Piesková 32
Ďurech František   durech@thp.sk   THP, a.s. Správca siete 955 92 Topoľčany, Odbojárov 2279/37
Fazekas Ladislav   fazekas@inte.sk           
Fuker Kamil   kamil.f@inmail.sk 904702255 Spordat, Prievozká 14, 821 09   851 05 Bratislava, Budatínska 23
kamil.fuker@spordat.sk
Gahýrová Jana Marušáková Jana.Gahyrova@socpoist.sk   Sociálna poisťovňa    
Gál Ladislav   l.gal@it-and-m.com        
Godál Emanuel   ntu@tsu-py.sk 903757568 TSÚ Piešťany, š.p. nám. tech. úseku 921 01 Piešťany, Vrbovska cesta 22
Goldschmidt Marian   marian.goldschmidt@siemens.com  0903702443 Siemens Business Services s.r.o.,  riaditeľ pre prevádzku a marketing 851 01 Bratislava, Einsteinova 11 
Gregor Viktor   viktor.gregor@gmail.com   VUB, a.s.    
Grobauer Emil   vega@vegamicro.sk       080 01 Prešov, Tatranská 19
Hanzlíková Darina Orságová Hanzlikova.Darina@upsvr.gov.sk   Úrad práce a soc. Vecí   962 01 Zvolenská Slatina, Školská 10
Holá Daniela Baxová daniela_hola@hotmail.com 905922140 SPŠO učiteľ  
Holec Jozef   holec@uco.sk        
Horkavý Peter   peter@horkavy.eu 905613630   IT Manager 920 01 Hlohovec, Gáborská 19
Houba Vladimír   vlado@prosoft.sk 905703044 Prosoft Konateľ  
Hronec Jaroslav   Jaroslav.Hronec@unilever.com 4.20602E+11 Unilever   Emy Destinnové 847,252 64 Velké Přílepy
Hulmanová Mária Kočnerová hulmanova@employment.gov.sk 904573473      
Jakubčíková Helena   jakubcikova@unibanka.sk         
Jurčo Gustáv   gustav.jurco@kelcom.sk        
Kalman Ladislav   kalman@otpbanka.sk 903465034 OTP Banka   813 54 Bratislava, Štúrova 5
Kičina Štefan   kicina@vuje.sk   VUJE Trnava a.s. výskumný pracovník 919 53 Dechtice 496
Kocúrová Jana   kocurova@iqservis.sk 903632524     Jamnického 1, 841 05 Bratislava
Kollár Anton   akollar@edoma.sk       917 01 Trnava, Štefánikova 48
Kováčik Marian   mkovacik@gratex.com 905563899      
Kráľovičová Eva Pokorná eva.kralovicova@ulib.sk    Univerzitná knižnica   851 03 Bratislava, Mlynarovičová 19
Križánková Alžbeta Fusková krizankova@ines.sk 905649652 Ines Soft, a.s. prezident 821 02 Bratislava, Sabinovská 14
Krížová Jana Bohátová maminka_sk@centrum.sk       976 13 Slovenská Ľupča, Jabloňová 1
Kvoriak Jaroslav   kvoriak@otpbanka.sk 903430453 OTP Banka   813 54 Bratislava, Štúrova 5
Lehocký Milan   lehocky@compris.sk 907211026 COMPRIS software s.r.o.   Banská Bystrica
Lukeš Peter   peter@ditec.sk 903704256 Ditec Riaditeľ  
Lukešová Eva Fabiánová eva.lukesova@st.sk   ST    
Olejová Jana Droppová olejova@601.imafex.sk        
Pajor Miloš   milos.pajor@siemens.com 903534134 SIEMENS    
Paprčka Július   paprcka@minv.sk  903519316 Ministerstvo vnútra SR   974 11 Banská Bystrica, Magurská 67
Pauhof Peter   ppauhof@nortel.com  4.20603E+11      
Popová Alžbeta Hakalová alzbeta.popova@inergyautomotive.com 907730470 INERGY AS QM 841 07 Bratislava, Bukovčana 13
Roško Tibor   rosko@mail.t-mobile.sk 903445532 RTHSoft   900 01 Modra, SNP 23
Semanová Ľudmila Havlíková ludmila.semanova@socpoist.sk 903948770 Sociálna poisťovňa    
Sinčáková Valéria Michnyová syncakova@zmail.sk       851 01 Bratislava, Holíčska 32
Stračárová Viera Pirkovská viera.stracarova@stuba.sk        
Sulík Pavel   Sulik.Pavel@slposta.sk 903703647 Slovenská pošta IT Manager 975 99 Banská Bystrica, Partizánska 9
Šimončič Norbert   norbert.simoncic@sfera.sk 903028726      
Škoda Ján   jskoda@pravda.sk;JSkoda@perex.sk 908726649 PRAVDA    
Škorecová Anna Kosárová anna.skorecova@infogas.sk        
Šulek Štefan   sulek@huproke.sk   Hutný projekt Košice a.s.   042 18 Košice, Boženy Němcovej 30
Šuna Marian Strašík tinxno@gmail.com   MDPT SR IT Manager  
Tarina Pavol   palo@ditec.sk   Ditec Riaditeľ  
Tomša Miroslav   mtomsa@pss.sk   PSS   841 07 Bratislava, P. Horova13
Tóth Koloman   koloman.toth@vszp.sk 0905141343 VSZP   929 01 Dunajská Streda, Gaštanový rad 6
Valach František   frantisek.valach@ieg.sk   Istroenergo Správca siete  
Vargic Miroslav   vargicmi@kredit.sk ; miroslav_vargic@ses.sk   SES Tlmače    
Vazan Ivan   ivan.vazan@nextra.sk; vazan.ivan@enviro.gov.sk       851 01 Bratislava, Holíčska 12
Verešvársky Peter   pveresvarsky@vub.sk; veresvar@nextra.sk 903781699 VUB    
Volentierová Božena Trnková bozena.volentierova@st.sk 903695182 ST a.s. ved.odboru analýz a rozvoja IS 974 01 Banská Bystrica, Národná 18
Späť na hlavnú stránku.