www.horkavy.sk/index www.horkavy.sk/udalosti

Stretnutie absloventov EF SVŠT 1976-1981

(špecializácia EP)

POPPY Piešťany, 8. február 2002


Kontakty na absolventov


Priezvisko Meno Rodné meno Email
Abaffy Miloslav   mazpp@zoznam.sk
Antal Pavol   antal.pavol@slsp.sk
Babičová Iveta Kopányová iveta@svspn.sk
Baláž Eduard   alphamon@gtinet.sk
Baran Gabriel   baran.gabriel@zsr.sk
Bebjak Miroslav   bebjak@tritonba.sk
Beleščák Miroslav   belescak.miroslav@slsp.sk
Belica Cyril    
Belicová Eva Dobrotková  
Benko Ivan   benko@slovakodata.sk
Birnstein Viktor   vbirnstein@htc.sk
Blaškovič Ján    
Brutenič Jaroslav    
Čillíková Ľudmila Salayová cillikova_ludmila@novitech.sk
Čuka Ľudovít   cuka.ludovit@slsp.sk
Čúzyová Oľga Megová  
Dobišová Emilia Kruželová dobisova_emilia@ebo.seas.sk
Drkoš Miroslav   mdrkos@inmail.sk
Drkošová Adriena Ruttkay-Nedecká drkosova@sse-za.sk
Dudášik Ján   jan.dudasik@spp.sk
Ďurech František   durech@thp.sk
Fatrdla Zdenko   zdenko.fatrdla@genpro.gov.sk
Fazekas Ladislav   fazekas@inte.sk
Frančík Jiří    
Fuker Kamil   kamco@pobox.sk
Gahýrová Jana Marušáková Jana.Gahyrova@socpoist.sk
Gál Ladislav   ladislav.gal@neumann-inter.com
Godál Emanuel   ntu@tsu-py.sk
Goldschmidt Marian   mgoldschmidt@htc.sk
Gregor Viktor   gregor@istrobanka.sk
Grobauer Emil   vega@vegamicro.sk
Hanzlíková Darina Orságová  
Hitari Gamal Mahamad    
Holá Daniela Baxová daniela_hola@hotmail.com
Holec Jozef    
Horkavý Peter   horkavyp@slofa.com
Houba Vladimír   vlado@prosoft.sk
Hrabovský Lubomír    
Hronec Jaroslav    
Hulmanová Mária Kočnerová hulmanova@employment.gov.sk
Jakubčíková Helena    
Jurčo Gustáv   gjurco@kelcom.sk
Kalman Ladislav   kalman@irb.sk
Kičina Štefan   kicina@vuje.sk
Kiss Jozef   kiss@tatrahome.sk
Kocka Jozef   josef.kocka@t-online.de
Kocúrová Jana   kocurova@nextra.sk
Kollár Anton   kollarant@polnobanka.sk
Konečný Vladimír   vkonecny@yahoo.com
Kováčik Marian   m.kovacik@stonline.sk
Kráľovičová Eva Pokorná  
Križánková Alžbeta Fusková krizankova@ines.sk
Krížová Jana Bohátová  
Krnáč Tomáš   mtomcat@max.sknet.sk
Kvoriak Jaroslav   kvoriak@irb.sk
Ladáni Juraj    
Lehocký Milan   lehocky@compris.sk
Lukáčiková Jana Kuzmová  
Lukeš Peter   peter@ditec.sk
Lukešová Eva Fabiánová eva.lukesova@st.sk
Madleňák Daniel    
Marcin Jozef    
Michalík Dezider    
Moravčík Jaroslav    
Olejová Jana Droppová ligarex@ligarex.sk
Pajor Miloš   milos.pajor@swh.sk
Paprčka Július    
Pauhof Peter   ppauhof@nortelnetworks.com
Pogány Tibor    
Popová Alžbeta Hakalová alzbeta.popova@inergyautomotive.sk
Roško Tibor   rosko@mail.eurotel.sk
Saadoon Ghazi Abdulla    
Semanová Ľudmila Havlíková ludmila.semanova@socpoist.sk
Shahin Quasai Mohamed Najib   qusai@shahincomputer.com
Sinčáková Valéria Michnyová  
Somorovský Jaroslav   jsc@ba.telekom.sk
Stračárová Viera Pirkovská stracar@rstu.vm.stuba.sk
Sulík Pavel   sulikp@ustr.slposta.sk
Šimončič Róbert   rsimonc@microsoft.com
Šimončič Norbert   norbert.simoncic@sfera.sk
Škoda Ján   skoda@pravda.sk
Škorecová Anna Kosárová anka.skorecova@infogas.sk
Štefek Ivan    
Šulek Štefan   sulek@huproke.sk
Šuna Marian Strašík marian.suna@telecom.gov.sk
Tarina Pavol   palo@ditec.sk
Tomša Miroslav   tomsa@istrochem.sk
Tóth Koloman    
Ťuch Igor    
Valach František   valachfr@ienergo.sk
Vargic Miroslav   vargicmi@kredit.sk
Vazan Ivan    
Verešvársky Peter   veres@andex.sk
Vičan Igor    
Volentierová Božena Trnková bozena.volentierova@st.sk

Vitajte na stránkach rodiny Horkavých na serveri spoločnosti H21, spol. s r.o., ktorá podniká v oblasti ekonomického poradenstva, projektovania a tvorby geografických a dopravných informačných systémov.

Pripomienky k stránkam zasielajte na správcu.